Van-e lélek? Rendelkezünk-e szabad akarattal? Vannak-e a világban objektív célok? Megismerhető-e a világ? Létezik-e Isten? Videóinkban a filozófia ilyen és ehhez hasonló alapkérdéseit próbáljuk közérthető, de színvonalas formában megvitatni.
Mi ez?
Ez egy filozófiai videósorozat, melyet a Közép-Európai Egyetem vallástudományi központjának egyik kutatócsoportja készít. Fő tevékenységünk a teleológia metafizikájával kapcsolatos angol nyelvű szemináriumok szervezése és publikációk készítése. A teleológia – „finalitás” –, vagyis célirányosság sokáig a filozófia alapvető témái közé tartozott. Mára kevéssé kutatott kérdéssé vált, annak ellenére, hogy potencális jelentősége igen nagy. Kutatócsoportunk ezen igyekszik változtatni.
angol szemináriumok és videók
Angol nyelvű szakmai programjainkról ezen az oldalon lehet tájékozódni.
Angol szemináriumaink itt nézhetőek vissza.
Kutatócsoport
Kodaj Dániel
kutatásvezető
Dániel elsősorban metafizikával és vallásfilozófiával foglalkozik. Különösen az érdekli, hogy a modern természettudomány igazolja-e a materializmust.
Paár Tamás
kutatóasszisztens
Kutatási területei az etika, az ismeretelmélet és a politikafilozófia. Leginkább az a kérdés foglalkoztatja, hogy a megismerésben, erkölcsiségben és közös ügyeinkben milyen normákat kellene követnünk. Az Elpis filozófiai folyóirat szerkesztője.
Bernáth László
tudományos munkatárs
László a szabad akarattal, morális felelősséggel és vallásfilozófiával foglalkozik. Az ELTE Filozófia Tanszékének adjunktusa, valamint az MTA BTK Filozófiai Intézetének kutatója.
Martin Pickup
tudományos munkatárs
Martin a Birminghami Egyetem docense; szakterülete a metafizika, a koramodern filozófia és a vallásfilozófia.
A projekt támogatói az Ian Ramsey Centre és a John Templeton Foundation.
Central & Eastern European Perspectives on Science, Theology & Humane Philosophy